Lisätietoja

Olen ammatiltani geologi ja päivitän tätä blogia harrastepohjalta. Väitöskirjatutkimuksessani keskityin kiviin, jotka ovat syntyneet Suomen vanhimpien tulivuorten räiskeessä ja muokkaantuneet uudelleen vuorijononmuodostuksissa. Näitä Suomen kallioperän vanhimpia tulivuoriperäisiä alueita kutsutaan arkeeisiksi vihreäkivivyöhykkeiksi. Vyöhykkeet koostuvat muinaisista tulivuoriperäisistä kivistä, sekä niihin liittyvistä sedimenttikivistä. Yleistermin taustalla on kivien nykyinen ulkoasu. Kallioperämme myllerryksessä kivien alkuperäinen koostumus on muuttunut ja tästä syystä osa vyöhykkeisiin kuuluvista kivistä on muuttunut vihertäväksi. Eli nimensä mukaisesti ne ovat vihreitä kiviä. Arkeeinen viittaa taas ajanjaksoon yli 2 500 miljoonaa vuotta sitten.

Arkeeinen aika on geologisesti mielenkiintoinen, sillä nuori maapallo eroaa monella tavalla nykyisestä. Yksi keskeisimmistä muutoksista maapallon vanhenemisessa on ollut nykyisen kaltaisen laattatektoniikan käynnistyminen, joka kierrättää maapallon pintaosien kiviainesta takaisin Maan sisäosiin. Varhaisesta Maasta voit lukea lisää Luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivulta. Blogin nimi “Vihreäkiven arvoitus” on saanut inspiraationsa varhaisen maapallon mysteereistä.

Innostun myös tutkimuksen ulkopuolella tulivuorista, kuin muustakin ympärillä olevasta geologiasta. Geologiassa on paljon kauniita, mielenkiintoisia ja ihmeellisiä ison ja pienen mittakaavan asioita. Parasta geologiassa on se, että sitä löytyy kaikkialta! Tässä blogissa kirjoitan omia näkemyksiäni geologiaan ja tieteeseen liittyvistä asioista ja ilmiöistä.

Olen avoin uusille haasteille geologiaan ja/tai tieteen yleistajuistamiseen liittyen. Mikäli sinulla sinulla on ideoita tähän liittyen, ota yhteyttä!
Elina Lehtonen
eslehton (at) gmail.com

IMG_3124

Geologi ja donitsinmuotoinen konkreetio Santa Cruzin lähistöllä Kaliforniassa. Kuva: Jussi Heinonen